પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મલીન બ્રહ્મદર્શી સંતશ્રી જય ભગવાન મહારાજની પ્રથમ પુણ્ય તિથિની ઉજવણી મહોત્સવની ક્ષણો…

સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક મૂલ્યો નું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ, વિરલ અધ્યાત્મિક ગુણોના ધારક, કરુણાના સાગર "જેને આત્મા જાણ્યો, તેણે સર્વે જાણ્યું" થી પોતાના જીવનને સાર્થક કર્યું એવા દિવ્યદેહી પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મલીન બ્રહ્મદર્શી સંતશ્રી…

Continue Readingપરમ પૂજ્ય બ્રહ્મલીન બ્રહ્મદર્શી સંતશ્રી જય ભગવાન મહારાજની પ્રથમ પુણ્ય તિથિની ઉજવણી મહોત્સવની ક્ષણો…

अपने अंदर संस्कार विकसित कीजिए अहंकार नहीं !

  • Post category:Quotes

अपने अंदर संस्कार विकसित कीजिए अहंकार नहीं ! -प. पू. जगदगुरू सतपंथाचार्य श्री ज्ञानेश्वरदासजी महाराज – सनातन सतपंथ तीर्थधाम प्रेरणापीठ #JayGurudev#om#सद्गुरु#Satpanth#Sanatan#ChaloSatkePanthPar#Nishklankidham#Dham#Prernapith#Pirana#Gyaneshwardasji#Maharaj#ज्ञानेश्वरदासजी#महाराज Follow on Social Media https://www.facebook.com/nishklankidhamhttps://www.instagram.com/nishklankidhamhttps://www.youtube.com/nishklankidhamhttps://www.kooapp.com/profile/nishklankidham

Continue Readingअपने अंदर संस्कार विकसित कीजिए अहंकार नहीं !

देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, और त्याग ने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है !

  • Post category:Quotes

देने के लिए दान,लेने के लिए ज्ञान,और त्याग ने के लिएअभिमान सर्वश्रेष्ठ है !   -प. पू. जगदगुरू सतपंथाचार्य श्री ज्ञानेश्वरदासजी महाराज – सनातन सतपंथ तीर्थधाम प्रेरणापीठ #JayGurudev#om#सद्गुरु#Satpanth#Sanatan#ChaloSatkePanthPar#Nishklankidham#Dham#Prernapith#Pirana#Gyaneshwardasji#Maharaj#ज्ञानेश्वरदासजी#महाराज Follow on Social…

Continue Readingदेने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, और त्याग ने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है !

मन को इतना मजबूत बनाओ की,
किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाये…!!

  • Post category:Quotes

मन को इतना मजबूत बनाओ की,किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाये...!!  -प. पू. जगदगुरू सतपंथाचार्य श्री ज्ञानेश्वरदासजी महाराज – सनातन सतपंथ तीर्थधाम प्रेरणापीठ #JayGurudev#om#सद्गुरु#Satpanth#Sanatan#ChaloSatkePanthPar#Nishklankidham#Dham#Prernapith#Pirana#Gyaneshwardasji#Maharaj#ज्ञानेश्वरदासजी#महाराज…

Continue Readingमन को इतना मजबूत बनाओ की,
किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाये…!!

End of content

No more pages to load