તાઉ-તે’ વાવાઝોડાના કારણે પીરાણા ગામ ની આજુબાજુ માં રહેતા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પ્રેરણાપીઠ સંસ્થા દ્વારા ભોજન વિતરણ

?જય ગુરુદેવ ?ગઈકાલે ' તાઉ-તે' વાવાઝોડાના કારણે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં જરુરીયાતમંદો ને શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન અને સદગુરુ મહારાજની કૃપા તેમજ જગદગુરુ સતપંથાચાર્ય શ્રી જ્ઞાનેશ્વરદાસજી મહારાજના આશીર્વાદ,પ્રેરણાથી પ્રેરણાપીઠ સંસ્થા દ્વારા ભોજન…

Continue Readingતાઉ-તે’ વાવાઝોડાના કારણે પીરાણા ગામ ની આજુબાજુ માં રહેતા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પ્રેરણાપીઠ સંસ્થા દ્વારા ભોજન વિતરણ

End of content

No more pages to load